Artykuły ginekologiczne

Cytofix - utrwalacz do badań cytologicznych

 • 1071
 • Nowy
 • 75

Cena

13,90 zł

Więcej

Utrwalacz Cytofix – Preparat w aerozolu do utrwalania

Zakres stosowania produktu obejmuje:

 • rozmazy ginekologiczne
 • rozmazy z płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn z otrzewnej, itp.)
 • rozmazy z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) guzów: tarczycy, prostaty, sutka, węzłów chłonnych, ślinianek, tkanek miękkich,itp.)
 • rozmazy z osadów płynów z jam ciała i moczu
 • rozmazy z plwociny

Wyróżniki produktu:

  • eliminacja pomyłek diagnostycznych
  • każdy preparat utrwalony jest indywidualnie, dzięki czemu nie istnieje możliwość przeniesienia komórek z jednego szkiełka na drugi.
  • pełne utrwalenie pobranego materiału – nie obserwuje się pól nieutrwalonych, bądź też zmian utrudniających późniejszą ocenę materiału
  • możliwość barwienia rozmazów typowymi płynami barwiącymi. Nie istnieje ryzyko wypłukania czy zniekształcenia komórek
  • zabezpieczenie materiału przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu do ośrodków diagnozowania
  • możliwość przechowywania utrwalonych rozmazów przez co najmniej 30 dni bez utraty ich właściwości
  • produkt jest wydajny, umożliwia utrwalenie 300 rozmazów

Sposób użycia:

Na szkiełko z pobranym rozmazem natryskać preparat z odległości ok. 25 cm , przez ok. 1 sekundę. Odłożyć szkiełko na poziomą powierzchnię (stolik, taca) dla przeschnięcia preparatu (ok. 4 minut).Po tym czasie preparat jest gotowy do barwienia np. metodą Papanocolou, diagnozowania lub transportu.

Przechowywanie:

Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. Nie przekłuwać ani nie spalać nawet po użyciu. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, gorących powierzchni, otwartego ognia i inny źródeł zapłonu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50 stopni C. Chronić przed dziećmi. Datę ważności i numer partii podano na dnie opakowania.

Utylizacja:

Ponieważ pojemniki po areozolach są opakowaniami jednorazowego użytku, po zużyciu zawartości nie nadają się do ponownego zastosowania bez poddania ich recyklingowi. Opakowania po aerozolach można segregować razem z innymi odpadami metalowymi (nie należy ich otwierać ani rozcinać), wrzucając je do pojemników/worków w kolorze żółtym do których najczęściej, razem z metalami, segreguje się też plastiki i kartony typu Tetra Pak albo do pojemników lub worków, przeznaczonych na frakcję suchą, gdzie zbierane są wszystkie suche surowce razem (zależnie od stosowanego w miejscu zamieszkania systemu segregacji odpadów). Przed wysegregowaniem tych odpadów, należy od nich oddzielić elementy z innych materiałów (np. plastikową końcówkę)*.